Dachy zielone

Rosnąca urbanizacja oraz nieustanne pomniejszanie się terenów zielonych w miastach sprawia, że coraz większą popularnością przy budowie inwestycji cieszą się dachy zielone. Oferta naszych usług dekarskich obejmuje wykonanie dachów zielonych. Budowa dachu zielonego to nie tylko wysokie walory estetyczne cieszące oko, ale również szereg korzyści, z których wyróżnić można przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową na dachu budynku oraz ekologiczne rozwiązanie, sprzyjające środowisku naturalnemu. Zielone dachy składają się z wielu warstw pełniących określone funkcje, z których wyróżnić można: m.in doskonałą izolację termiczną obiektu oraz zabezpieczanie przed przedostaniem się wilgoci do wnętrza budynku. Funkcja ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem się budynku lub jego wychładzaniem, zwiększa jego energooszczędność (redukcja kosztów ogrzewania, jak i klimatyzacji). Dach zielony pełni również funkcję akustyczną, skutecznie tłumiąc hałas dobiegający z zewnątrz budynku..

 

zielone dachy


Zielone dachy ekstensywne i intensywne

Wyróżniamy dwa rodzaje dachów zielonych: ekstensywne i intensywne. Roślinność ekstensywna posiada płytki system korzeniowy oraz charakteryzuje się niewielkim ciężarem (np. trawy, mchy). Ze względu na dość cienką warstwę zieloną takiego dachu, nie jest wymagane specjalne wzmocnienie konstrukcji całego budynku, zazwyczaj niezbędne w przypadku dachów intensywnych – o dużo większym ciężarze. Rozbudowana, wyższa roślinność w formie ogrodów, parków i miejsc do rekreacji jest bardziej wymagająca i potrzebuje stałej pielęgnacji.